Lọc tìm kiếm


  
  
  
  
  
  
450,000 đ

STANDARD ROOM

Cà Mau, Ca…

Khách sạn Ánh Nguyệt được xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế 03 sao được mở rộng 4 sao , trên 60 phòng VIP nằm tại vị trí…550,000 đ

5.7

SUPERIOR ROOM

Cà Mau, Ca…

Khách sạn Ánh Nguyệt được xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế 03 sao được mở rộng 4 sao , trên 60 phòng VIP nằm tại vị trí…650,000 đ

6.5

DELUXE ROOM

Cà Mau, Ca…

Khách sạn Ánh Nguyệt được xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế 03 sao được mở rộng 4 sao , trên 60 phòng VIP nằm tại vị trí…850,000 đ

6.3

SUITE ROOM

Cà Mau, Ca…

Khách sạn Ánh Nguyệt được xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế 03 sao được mở rộng 4 sao , trên 60 phòng VIP nằm tại vị trí…1,200,000 đ

5.6

VIP ROOM

Cà Mau, Ca…

Khách sạn Ánh Nguyệt được xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế 03 sao được mở rộng 4 sao , trên 60 phòng VIP nằm tại vị trí…