Room Medium Thumbnail

Captions line here

Standard Room

BedTwin bed (2 giường )
Max People2
ViewCity
Được tu sửa lại năm 2016, Anh Nguyet Hotel bảo đảm mang đến cho quý khách sự hài lòng dù đang ở Cà Mau để công tác hay nghỉ dưỡng. Từ đây, khách có thể...
Check Details
Start From$590.000,00 / Night

Superior Room

BedTwin Beds (2 giường)
Max People2
ViewCity
Được tu sửa lại năm 2016, Anh Nguyet Hotel bảo đảm mang đến cho quý khách sự hài lòng dù đang ở Cà Mau để công tác hay nghỉ dưỡng. Từ đây, khách có thể...
Check Details
Start From$690.000,00 / Night

Deluxe Room

BedDBL or Twin Beds
Max People2
ViewCity
Được tu sửa lại năm 2016, Anh Nguyet Hotel bảo đảm mang đến cho quý khách sự hài lòng dù đang ở Cà Mau để công tác hay nghỉ dưỡng. Từ đây, khách có thể...
Check Details
Start From$790.000,00 / Night

Suite Room

BedKing Bed or Twin Beds
Max People2
ViewCity
Được tu sửa lại năm 2016, Anh Nguyet Hotel bảo đảm mang đến cho quý khách sự hài lòng dù đang ở Cà Mau để công tác hay nghỉ dưỡng. Từ đây, khách có thể...
Check Details
Start From$890.000,00 / Night

Vip Room

BedKing bed or Twin Beds
Max People2
ViewCity or Pool
Được tu sửa lại năm 2016, Anh Nguyet Hotel bảo đảm mang đến cho quý khách sự hài lòng dù đang ở Cà Mau để công tác hay nghỉ dưỡng. Từ đây, khách có thể...
Check Details
Start From$2.400.000,00 / Night