KIỂM TRA PHÒNG
29
Jan, 2022
30
Jan, 2022
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Người lớn
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Trẻ em

Chọn Phòng

GIÁ TỪ 850.000 đ

SUITE ROOM

PHÒNG SUITE – Giá Phòng Bao Gồm – Ăn sáng – Miễn phí nước suối theo tiêu chuẩn ...
 • Created with Sketch. 2 giường
 • Created with Sketch. 480 ft2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm

GIÁ TỪ 650.000 đ

DELUXE Room

PHÒNG DELUXE – Giá Phòng Bao Gồm – Ăn sáng – Miễn phí nước suối theo tiêu chuẩn ...
 • Created with Sketch. 2 giường
 • Created with Sketch. 376 ft2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm

GIÁ TỪ 550.000 đ

SUPERIOR Room

PHÒNG SUPERIOR – Giá Phòng Bao Gồm – Ăn sáng – Miễn phí nước suối theo tiêu chuẩn ...
 • Created with Sketch. 2 giường
 • Created with Sketch. 322 ft2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm

GIÁ TỪ 1.200.000 đ

VIP ROOM

PHÒNG VIP – Giá Phòng Bao Gồm – Ăn sáng – Miễn phí nước suối theo tiêu chuẩn ...
 • Created with Sketch. 1 bed
 • Created with Sketch. 590 ft2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm
BOOK YOUR STAY
29
Jan, 2022
30
Jan, 2022
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Người lớn
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Trẻ em