KIỂM TRA PHÒNG
16
May, 2021
17
May, 2021
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Người lớn
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Trẻ em

Chọn Phòng

GIÁ TỪ €850.000,00

SUITE ROOM

PHÒNG SUITE – Giá Phòng Bao Gồm – Ăn sáng – Miễn phí nước suối theo tiêu chuẩn ...
 • Created with Sketch. 2 giường
 • Created with Sketch. 480 ft2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm

GIÁ TỪ €650.000,00

DELUXE Room

PHÒNG DELUXE – Giá Phòng Bao Gồm – Ăn sáng – Miễn phí nước suối theo tiêu chuẩn ...
 • Created with Sketch. 2 giường
 • Created with Sketch. 376 ft2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm

GIÁ TỪ €550.000,00

SUPERIOR Room

PHÒNG SUPERIOR – Giá Phòng Bao Gồm – Ăn sáng – Miễn phí nước suối theo tiêu chuẩn ...
 • Created with Sketch. 2 giường
 • Created with Sketch. 322 ft2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm

GIÁ TỪ €1.200.000,00

VIP ROOM

PHÒNG VIP – Giá Phòng Bao Gồm – Ăn sáng – Miễn phí nước suối theo tiêu chuẩn ...
 • Created with Sketch. 1 bed
 • Created with Sketch. 590 ft2
 • Created with Sketch. 1 phòng tắm
BOOK YOUR STAY
16
May, 2021
17
May, 2021
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Người lớn
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Trẻ em