KIỂM TRA PHÒNG
20
Jan, 2021
21
Jan, 2021
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Người lớn
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Trẻ em

Blog

Mũi Cà Mau – Cực nam tổ quốc

Mũi Cà Mau – Cực nam tổ quốc

Mũi Cà Mau – Cực nam tổ quốc

Đất mũi Cà Mau – nơi cực Nam của đất nước là vùng đất được khai phá vào cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 gắn liền với cuộc sống quần tụ của ba dân tộc: Việt, Hoa, Khmer. Do vậy mà có sự giao thoa những nét sinh hoạt văn hoá đa sắc tộc thể hiện qua nhiều phong tục, tập quán phong phú và đặc sắc.

Điểm du lịch Cà Mau hấp dẫn: Mũi Cà Mau - Cực nam tổ quốc.
Mũi Cà Mau – Cực nam tổ quốc.

Nhà hàng khách sạn Ánh Nguyệt

admin

Comment (1)

  1. Nhà hàng khách sạn Ánh Nguyệt

    Customer

    Tháng Mười Hai 04,2018

    This means buying adequate clothing, camping gear and waterproof wellies.

20
Jan, 2021
21
Jan, 2021
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Người lớn
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Trẻ em