KIỂM TRA PHÒNG
20
Jan, 2021
21
Jan, 2021
Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
Người lớn
Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
Trẻ em

Blog

Rừng đước Năm Căn

Rừng đước Năm Căn

Rừng đước Năm Căn

Cà Mau có hai khu rừng lớn nổi tiếng trong cả nước và trên thế giới. Khi nói đến rừng U Minh người ta liên tưởng đến loài cây phổ biến là cây tràm, rừng đước bạt ngàn ở Năm Căn. Rừng đước và rừng tràm nối tiếp vây quanh mũi Cà Mau từ Đông sang Tây, đứng thứ nhì trên thế giới về tầm quan trọng và diện tích, sau rừng ngập mặn ở cửa sông Amazon của châu Mỹ La Tinh.

Điểm du lịch Cà Mau hấp dẫn: Rừng đước Năm Căn.
Rừng đước Năm Căn.

Nhà hàng khách sạn Ánh Nguyệt

admin

Comment (0)

  20
  Jan, 2021
  21
  Jan, 2021
  Created with Sketch. 1 Created with Sketch.
  Người lớn
  Created with Sketch. 0 Created with Sketch.
  Trẻ em